Kvalitet

RUTEC har indført intern kvalitetsstyring iht. DS/ISO 9001:2000 og DS/ISO 9000 gældende for underleverandører.

RUTEC´s kvalitetshåndbog har som formål – i alle forhold – at kunne dokumentere, at serviceydelser og produkter fra RUTEC opfylder de til det enkelte produkt specificerede ydelser.
Det primære formål er, at systemet gennem dets anvendelse i alle relevante led, skal føre til øget kundetilfredshed.
Opbygningen af et kvalitetsstyringssystem efter DS/ISO 9001:2000 skal fremme kundetilfredsheden ved at fastlægge dynamiske procedurer og instruktioner for medarbejdere og ledelse.
Systemet skal sikre, at alle medarbejdere har tilgang til de samme værdinormer og regelsæt for den kundespecifikke produktion.

Det har, gennem indførelsen af systemet, været ledelsens ønske at styrke virksomheden som strategisk sparringspartner – ift. kunden og også som led i forsyningskæden (SCM) overfor kundens øvrige leverandører.
Såfremt du eller din virksomhed har brug for at kunne dokumentere RUTEC’s styringssystem, kan dette fremsendes efter aftale!

RUTEC er medlem af Avidenz og har herigennem adgang til ekspertbistand ifm. arbejdspladsvurdering (APV), samt rådgivning om særligt belastede processer for miljø og medarbejdere.

RUTEC har igennem de senere år gjort en stor indsats for arbejdsmiljøet.
Indsatsen har blandt andet betydet investeringer i separate rum for bearbejdning af rustfaste legeringer og rum for slibning og polering.
Resultatet har været at RUTEC nu har fået den højeste rating af Arbejdstilsynet med anmeldt tilsyn.

RUTEC er medlem af arbejdsgiver organisationen DS Håndværk & Industri